Sekretesspolicy

Vi förstår att dina personuppgifter är viktiga för dig och vi förbinder oss att skydda och respektera dessa.

Denna Sekretesspolicy förklarar (tillsammans med våra allmänna villkor och vår Cookie Policy hur vi behandlar personlig information som vi samlar in från dig eller som du ger till oss. Vänligen läs igenom denna Sekretesspolicy noggrant så att du förstår vår inställning och vår behandling av dina personuppgifter och hur vi kan komma att använda dessa. Denna policy kan komma att ändras och alla ändringar och tillägg kommer att tillkännages i detta dokument tillsammans med information om vid vilket datum ändringarna genomfördes, så vänligen läs denna policy då och då.

Denna Sekretesspolicy gäller för webbplatsen http://ttinvite.com samt för applikationerna ”Viafree”, genom vilka du kan använda tjänsten Viafree (tillsammans ”Tjänsten”). Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna Sekretesspolicy i syfte att tillhandahålla Tjänsten och dess funktioner. Genom att använda Tjänsten samtycker du till vår personuppgiftsbehandling, som beskrivs nedan.

Viafree tillhandahålls av Modern Times Group MTG Ltd (”MTG Ltd”) (tillsammans ”Oss”, ”Vår” eller ”Vi”). MTG Ltd finns registrerat i Storbritannien med adress 610 Chiswick High Road, London W4 5RU. Vi är en del av koncernen Modern Times Group MTG AB. Vi är verksamma under och bundna av brittisk personuppgiftslagstiftning.

Information från dig som Vi kan samla in

Om du använder Tjänsten samlar Vi in några eller alla av de personuppgifter som anges nedan. Viss information samlar vi enbart in om du registrerar dig för Tjänsten samt loggar in med ditt användarnamn och lösenord.

Information som Vi kan samla in:

 • För- och efternamn, e-postadress och postadress.
 • Kön.
 • Födelsedatum.
 • IP-adress (se vidare avsnitt om IP-adresser nedan).
 • All annan information som tillhandahålls vid tidpunkten för registrering eller anslutning till Tjänsten, eller vid begäran om ytterligare tjänster av Oss. Vi kan också komma att efterfråga information av dig när du rapporterar ett problem med Tjänsten, vid särskilda erbjudanden eller när du deltar i en tävling.
 • Vi kan komma att dokumentera korrespondensadress om du kontaktar Oss;
 • Användarinformation som du uppger för undersökningssyften (tittarsiffror, recensioner, svar på undersökningar och andra framställningar), som du dock inte behöver besvara.
 • Detaljer om ditt användande av Tjänsten inkluderat men inte begränsat till datatrafik, lokaliseringsuppgifter och andra kommunikationsuppgifter.
 • Vi samlar även in information om ditt användande av Tjänsten genom cookies och andra liknande teknologier. Du kan läsa mer om detta på www.viafree.se/cookies.

Vi kan även komma att samla in information om din användning eller tittarvanor, exempelvis:

 • Vilken typ av program du tittar på.
 • Hur du använder Tjänsten, t.ex. genom att pausa program, spola program framåt eller bakåt.
 • Om du sparar program för att titta senare.
 • Din respons på annonser eller kampanjer.

Vi kan komplettera informationen Vi får av dig och om ditt användande av Tjänsten med offentligt tillgänglig information om dig samt med information som Vi får från tredje parter. Vi kan även få information om ditt användande av Tjänsten, produkter och tjänster från bolag inom Vår koncern, Modern Times Group MTG AB (”MTG”). Detta kan till exempel inkludera uppgifter som Vi samlar in från andra personer i ditt hushåll och information som Vi får från tredje parter (exempelvis information om ditt användande av Tjänsten så att Vi kan göra din tjänst mer personlig och rekommendera program som du kan gilla).

Med ”personlig information” menar Vi i denna Sekretesspolicy information som kan användas för att identifiera dig. Icke-personlig information är information som inte kan användas för att identifiera en person. Vi kan komma att samla in, använda, överlåta eller lämna ut icke-personlig information för vilket syfte som helst.

Du kan välja att inte uppge någon personlig information men oftast är den personliga information som Vi efterfrågar nödvändig för att Vi ska kunna tillhandahålla Tjänsten. Om Vi inte har den information Vi behöver kommer Vi inte ha möjlighet att tillhandahålla Tjänsten eller delar därav.

Användningen av informationen

Vi kan använda informationen som Vi får av dig på följande sätt:

 • För att försäkra oss om att innehållet på Tjänsten presenteras för dig och din enhet på det mest effektiva sättet.
 • För att göra din upplevelse av Tjänsten mer personlig, utifrån ditt användande och tittande, t.ex. för att rekommendera andra TV-serier och program, samt annat innehåll som kan vara av intresse för dig eller anpassa annonser efter dina sannolika intressen.
 • För att tillhandahålla erbjudanden, nyheter, information, produkter eller tjänster som du efterfrågar av Oss eller som Vi tror kan vara intressanta för dig.
 • För att skicka Vårt nyhetsbrev till dig, vilket också kan innehålla erbjudanden, nyheter, information om Oss eller om MTG:s andra webbplatser som Vi tror kan vara intressanta för dig. Vänligen uppmärksamma att du alltid kan säga upp prenumerationen på nyhetsbrevet genom att ändra dina kontoinställningar på ditt konto eller genom att följa länken för uppsägning i meddelandet.
 • För att genomföra undersökningar i syfte att förbättra ditt interagerande med Tjänsten.
 • För att kommunicera med dig angående ditt konto eller Tjänsten.
 • För att skicka pushnotiser till dig.
 • För att meddela dig om förändringar i Tjänsten.

Vi kan också komma att använda dina uppgifter, eller tillåta andra företag inom MTG-koncernen eller utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, vilket är specificerat mer utförligt nedan (se Utlämning av din information).

Var Vi lagrar dina personuppgifter

All information som du tillhandahåller Oss lagras på Våra säkra servrar. Om Vi har gett dig, eller om du har valt, ett lösenord som ger dig tillgång till särskilda delar av Våra webbplatser, är du ansvarig för att hålla detta lösenord hemligt. Vi uppmanar dig att inte uppge detta lösenord för någon. Om möjligt ska du logga ut från publika eller delade enheter när du är klar med varje enskilt besök. Om du säljer eller lämnar tillbaka en dator eller en enhet på vilken du är inloggad ska du först logga ut. Om du inte förvarar ditt lösenord eller din enhet säkert, eller om du inte loggar ut eller avaktiverar din enhet, kan efterföljande användare komma att få tillgång till ditt konto och dina personuppgifter.

Överföringen av information via internet är dock inte fullständigt säker. Även om Vi gör Vårt bästa för att skydda dig kan Vi därför inte garantera säkerheten för din information och inte ansvara för otillbörlig tillgång till den. All informationsöverföring till Våra webbplatser sker på din egen risk. När Vi har fått tillgång till din information använder Vi noggranna metoder och säkerhetsåtgärder för att försöka att förhindra icke-auktoriserad tillgång till sådan information.

Uppgifter som Vi samlar in från dig kan bli överförda till och lagrade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). De kan även bli behandlade av personal som arbetar för Oss eller för någon av Våra leverantörer och som agerar utanför EES. Genom att ange dina personuppgifter accepterar du denna överföring, lagring och behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder som är skäliga för att tillförsäkra att dina uppgifter behandlas säkert och i överensstämmelse med denna Sekretesspolicy.

Utlämning av din information

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till något annat företag inom MTG-koncernen så att ett sådant företag kan tillhandahålla information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig. Vi eller ett sådant företag kan kontakta dig om denna information via e-post, brev, telefon eller sms. Företag inom MTG som får tillgång till dina personuppgifter följer praxis som stämmer överens med denna Sekretesspolicy.

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till tredje part, om Vi har skälig anledning att tro att utlämnande av informationen är nödvändig:

 • Om Vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar kan Vi komma att lämna ut dina personuppgifter till den eventuella köparen eller säljaren av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
 • Om Vi, eller en väsentlig del av Våra tillgångar förvärvas av tredje part kommer personuppgifter om Våra kunder blir en av de överförda tillgångarna.
 • Om Vi är skyldiga att lämna ut eller dela dina personuppgifter för att uppfylla någon lagstadgad skyldighet, bestämmelse, rättsligt förfarande eller myndighets förfrågan eller för att verkställa eller tillämpa Våra allmänna villkor, vilket inkluderar utredning av potentiella överträdelser. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att förhindra bedrägerier och minska kreditrisker, upptäcka, förhindra eller på annat sätt angripa illegal eller misstänkt illegal verksamhet, brister i säkerheten eller tekniska problem.

Vi kan använda samlad information för att övervaka användandet av Tjänsten i syfte att hjälpa Oss att förbättra Tjänsten, och Vi kan tillhandahålla sådan samlad information till tredje parter, t.ex. innehållsleverantörer som Vi samarbetar med eller annonsörer. Denna samlade information innehåller inte personlig information.

Vi kan också komma att använda utomstående företag för att utföra tjänster åt Oss, till exempel för att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (inkluderande men inte begränsat till datalagring och övervakning av streamingkvalitet), tillhandahålla kundtjänster och förbättra data samt behandla kundundersökningar och utföra andra statistiska analyser. I sitt utförande av tjänsterna kan dessa företag komma att få tillgång till din information. Vi auktoriserar inte dessa företag att använda eller lämna ut dina personuppgifter, förutom i syfte att tillhandahålla de tjänster som Vi efterfrågar.

Koppling av ditt konto hos Oss till ditt konto på sociala medier

Du kan koppla ditt konto på sociala medier, t.ex. Facebook, till Tjänsten. Om du väljer att koppla ditt konto på sociala medier till Tjänsten kommer Vi att samla viss information om detta konto vilket kan användas på de sätt som beskrivs ovan.

Vi är inte ansvariga för innehåll som kommer från tjänster som inte är Våra eller för information som du delar med eller skickar till dessa tjänster. Om du använder tredjepartstjänster bör du läsa deras egna sekretesspolicies för att kunna avgöra hur de får behandla information som de samlar in om dig.

Tillgång till MTG:s andra tjänster

Om Du väljer att registrera dig för Tjänsten kommer du, genom ditt användarnamn och lösenord för Tjänsten, även att kunna logga in på tjänsten Viaplay, som tillhandahålls av bolag inom koncernen Modern Times Group MTG AB. För att kunna använda tjänsten Viaplay genom att genomföra köp kommer du emellertid vara tvungen att acceptera Viaplays allmänna villkor och övriga policies. Ditt användarnamn och ditt lösenord för Tjänsten används för att verifiera din identitet närhelst du loggar in på någon av tjänsterna. Denna information kommer inte att lämnas ut utanför MTG-koncernen, förutom i de undantagsfall som beskrivs ovan under ”Utlämning av din information”.

Vid vissa tillfällen kan Tjänsten innehålla länkar till och från webbplatser som innehas av Våra nätverkspartners, annonsörer och dotterbolag. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen uppmärksamma att dessa webbplatser har sina egna sekretesspolicies och att Vi inte påtar Oss något ansvar för deras policies. Var vänlig läs deras sekretesspolicies innan du anger någon personlig information på dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du har rätt till att få tillgång till informationen som innehas om dig. Du har rätt till att få veta vilka personuppgifter Vi innehar om dig och korrigera alla fel i den informationen.

Om Vi behandlar dina personuppgifter tillhandahåller Vi dig med information om;

 • Vilken information som behandlas.
 • Var informationen har hämtats.
 • Varför behandlingen sker.
 • Till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Vi tillhandahåller denna information utan kostnad inom en månad från förfrågan, begränsat till ett tillfälle per kalenderår.

Var vänlig och kontakta Oss genom informationen som är angiven nedan om du vill utnyttja dessa rättigheter.

IP adresser

Vi kan samla in information om din dator inkluderat, om sådan information finns tillgänglig, din IP-adress, operativsystem och typ av webbläsare samt anslutningshastighet och internetleverantör för systemadministration och för att rapportera den samlade informationen till Våra annonsörer. Detta är statistiska uppgifter om Våra användares aktivitet på internet och mönster som inte identifierar någon person.

Förändringar i Vår sekretesspolicy

Alla framtida förändringar som Vi gör i Vår Sekretesspolicy kommer att anges på denna sida, se ovan.

Kontakt

Frågor, kommentarer och önskemål angående denna Sekretesspolicy välkomnas och sänds till support@ttinvite.com.

Besök vår Cookie Policy för information om hur Vi använder cookies.